Send oss en forespørsel

Tyverialarmer

Statistikkene viser at det hver halve timer skjer et innbrudd i Norge. De fleste innbruddene skjer på dagtid, og undersøkelser viser klart at en innbruddsalarm har en avskrekkende effekt på innbruddstyvene. Alarmen gjør det vanskeligere for tyven å gjennomføre et innbrudd uten å bli oppdaget, og et godt varslingssystem gjør at man raskere kan komme til åstedet dersom et innbrudd begås.
Antall installerte innbrudds- og tyverialarmer i Norge øker kraftig, og noe som tilsier at bygg uten installert alarm vil bli stadig mer utsatt for tyver.

Varsling i forbindelse med innbrudd eller tyveri kan være.

  • Sirener
  • Alarmklokker
  • Lysvarsling
  • Talevarsling
  • Varsling via telefon