Kabelopplegg for telefon og dataanlegg (spredenett)

Spredenett er et nett hvor kabler er installert for telefoni, data og antennesystem. Nettet er bygget opp slik at du kan sette i drift forskjellig type utstyr uten at du må kable om eller legge opp nye kontakter. Spredenettets synlige del er et kontaktsystem montert i de ulike rommene, og disse er standardisert for å passe framtidig funksjoner.

Spredenett er vanlig i kontormiljøer, men brukes også i boliger for montering av telefonsentral, ekstra telefonapparater, pc koblet opp mot internett, felles skriver osv. Også tv og radio kan kobles opp ulike steder i bolig via et spredenett.