Send oss en forespørsel

Avbruddsfri strømforsyning (UPS)

UPS står for Un-interruptable Power Supply, eller på norsk; Avbruddsfri strømforsyning.

UPSens hensikt er å skaffe den nødvendige krafttilførsel til datautstyret dersom nettilførselen svikter. Når denne strømtilførselen svikter vil sensorer i UPSen føle dette og la batterier overta tilførselen av strøm til datautstyret via den innebygde kraftelektronikken.

UPS sikrer dermed en stabil nettspenning, og kan i tillegg være utrustet med diverse komponenter for overvåkning av driftssystemer.

Moderne datautstyr er krevende og dyrt med høy grad av kompleksitet. Dette krever ikke minst et stabilt spenningsforhold slik at ikke data går tapt. Det er viktig å unngå Diskcrash og driftsbrudd. Med stadig økt bruk av datautstyr vil installering av UPS bety økonomiske innsparinger.