Send oss en forespørsel

Strømbegrensning for hytteeiere?

Hyttefolket bruker stadig mer strøm. En rapport slår fast at det bør innføres strømbegrensninger for hytter.

hytte i vinterterrengEn fersk forskningsrapport, som foreløpig ikke er offentliggjort, anbefaler innføring av såkalt effektbegrensning i hytter og fritidshus, skriver Nationen. Årsaken er at elektrisitetsforbruket i norske hytter har økt kraftig de siste årene. I dag er det ingen begrensning på hvor mye strøm en hytte kan forbruke, men det kan det bli hvis myndighetene følger opp forskningsrapporten «Energi og miljøriktig hyttebygging» sin konklusjon.

Stor økning

Stadig oftere er det hytteeiere som vil ha strømkrevende innretninger som badstue på hytta. Dermed bruker de betydelig mer strøm. En annen tendens som er med på å øke elektrisitetsforbruket, er innlagt vann. Det medfører at de må ha varmegrader i hytta hele året. Det får også konsekvenser for strømforbruket. Vanlig hytteforbruk i dag ligger på mellom 12.000 og 15.000 kWh i året. Før lå forbruket på rundt 5.000 kWh i året.

Tilrettelegger

Hvis myndighetene følger opp forskningsrapporten «Energi og miljøriktig hyttebygging», kan det altså gå mot strømbegrensninger i hytte-Norge. Rapporten er blant annet finansiert av Miljøverndepartementet, Enova og Buskerud fylkeskommune, sammen med flere andre fylkeskommuner.