Referanser

Sjekk ut noen av våre tidligere jobber

Froland Fengsel

Fengselet ble åpnet september 2020 og er et av Norges
mest moderne fengsler. Det ble benyttet ny og unik teknologi
for å gjøre hverdagen til de innsatte og ansatte bedre. Her 
var vi med på alle el-installasjonene.

Pollen, Arendal

Våren 2021 var vi så heldige at vi fikk jobben med
å lyssette Pollen i Arendal. Etter avklaring på hvilke farger
som skulle benyttes og hva slags type lamper kan vi si 
oss veldig fornøyde med arbeidet.