GÅSELIA 12, 4847 ARENDAL

+47 37 00 26 00

Boligkontroll

Visste du at det kreves sertifisering for å kunne gjennomføre elkontroll av bolig? Vi i Elektro-entreprenøren er stolte av å være Nemko sertifisert for å kunne gjennomføre elkontroll av boliger.

En elkontroll går gjennom hele det elektriske anlegget ditt for å avdekke alvorlige feil som kan føre til brann. Det anbefales en ny kontroll minimum hvert femte år. 

Hvor lenge er det siden du sjekket din egen bolig? Jevnlig elkontroll kan også gi deg rabatt på forsikringspremien.

Kr 2 950,- inkl mva

inkludert 50 km tur/retur

Hva sjekker dere i en boligkontroll?

Tavlen
Vi starter kontrollen i sikringsskapet. Det blir sjekket for varmegang og at tilstanden til skapet er god. Jordfeilbryter og overspenningsvern blir sjekket om skapet har dette. Hvis du ikke har dette, så anbefaler vi på det sterkeste at man installerer dette. Siste punktet er å sjekke tilstanden til jordingsanlegget. 

Stikkontakter, apparater og lampepunkter
Her sjekker vi ofte apparater som brukes ofte og trekker mye strøm. Det vil si vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, komfyr, oppvaskmaskin og lignende. På bad og vaskerom sjekker vi at stikkontaktene er jordet. Målet er å avdekke feil i elektriske punkter som benyttes mye og kan ha feil. 

Tilstandsrapport
Når vi er ferdige får du en komplett tilstandsrapport av anlegget ditt. Underveis i kontrollen får du også tips og råd rundt det elektriske anlegget. 

Bestill boligkontroll fra Elektro-entreprenøren Arendal