Elektro-entreprenøren Arendal

Vi er en lokal elektriker bedrift fra Arendal med lang fartstid og en stolthet for faget. Bedriften ble stiftet i 1989 og har i dag 31 ansatte.
Vi er en del av den landsomdekkende elektriker-kjeden EL-PROFFEN, som utgjør 182 bedrifter som medeiere. Vi leverer tjenester til
det private, næringslivet og det offentlige.
x

Din lokale elektriker

Elektro-entreprenøren Arendal er en elektriker med dyp lokal forankring. Som privatperson skal du være trygg på at jobben blir profesjonelt
utført, at du får topp service og at våre priser er konkurransedyktige. Uansett om oppdraget er å bytte en stikkontakt eller å renovere et hus,
så tar vi oppgaven like seriøst og med like mye stolthet.

Sjekk gjerne ut KAMPANJER – Våre fastprispakker for privatpersoner.
x

 

Våre fag og tjenester

Elektro-entreprenøren Arendal AS er et firma som dekker hele feltet innen elektroinstallasjon både svak og sterkstrøm samt lovpålagte
kontroller. Gjennom kompetanse, innovasjon og kostnadseffektivitet skal vi bidra til at samarbeidspartnerne oppnår økt verdiskapning.

Elektro-entreprenøren Arendal AS besitter høy kompetanse innenfor de områder som omfattes av virksomheten. Vi har dyktige montører
som kan ivareta de fleste installasjonsoppgaver. I tillegg har vi erfarne ingeniører og teknikere som har spesialkompetanse på de aktuelle
områder, inkludert prosjektledelse.

 

Vi har kjernekompetanse innen følgende områder:

 • Belysning
 • Service
 • Bolig/leiligheter
 • Smarthus installasjoner
 • Nybygg (profesjonelle)
 • Industri/automasjon
 • Landbruksinstallasjoner
 • Brannvarslingsanlegg for landbruk
 • Prosjektering
 • Boligkontroll
 • Internkontroll mot næringskunder
 • Brann- og innbruddsalarm
 • Svakstrøm (data, tele, fiber)
 • KNX-installasjoner
 • Termografering
 • Enøk rådgivning

Innovasjon og HMS arbeid

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder
for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal
ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.