Send oss en forespørsel

Lettere å få erstatning ved strømbrudd

Det er konklusjonen av en gjennomgang en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet har kommet fram til, etter å ha gransket forbrukernes stilling i forhold til strøm- og nettleverandørene.

– Det er helt åpenbart at forbrukervernet har vært for svakt i forhold til energiselskapene, sa Dørum da han mottok rapporten fra arbeidsgruppa torsdag.

Arbeidsgruppa som har bestått av representanter både fra myndighetene, bransje- og forbrukerorganisasjonene foreslår flere lovreguleringer som skal styrke forbrukervernet.

erstatning pengerMest merkbart for folk flest vil nok forslaget om økt mulighet for erstatning ved strømbrudd eller spenningsfeil være. Slår lynet ut datamaskinen din har du til nå måtte sørge for innkjøp av ny selv. Går reguleringsforslaget til arbeidsgruppa igjennom vil du kunne søke erstatning fra nettselskapet for dette i fremtiden.

Strømbrudd skal også kunne åpne for prisavslag eller muligheter for forbrukeren til å holde tilbake deler av betalingen. Ved korte brudd må du dokumentere økonomisk tap, mens hvis strømmen blir borte over lengre perioder skal det innføres faste satser.

Samtidig foreslås det lovregler som skal begrense mulighetene for nettselskapet til å slå av strømmen din. Etter forslaget er et grunnvilkår for stenging at det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra forbrukerens side.

I tillegg foreslås det at forbrukere kan søke erstatning eller holde betaling tilbake hvis oppstart av kraftleveranse fra en ny strømleverandør blir forsinket.