Send oss en forespørsel

Ikke råd til å fjerne livsfarlig PCB

Et stort antall skolebarn, sykehuspasienter og offentlig ansatte blir hver dag utsatt for den livsfarlige giften PCB – fordi myndighetene ikke har råd til å skifte farlige lysarmaturer.

 Fra 1. januar neste år (2005) skal alle landets lysarmaturer som inneholder PCB, være skiftet ut. Etter den såkalte begrensningsforskriften er det straffbart å ikke da ha fjernet alle spor av den livsfarlige giften. Men fire millioner lysarmaturer har kondensatorer fylt av en olje som inneholder PCB. Et ukjent antall av disse lekker – slik at PCB fordamper og kommer ut i luften.

PCB er en av verdens farligste miljøgifter. Stoffet er kreftfremkallende og kan føre til hud-, lever-, reproduksjons- og nevrologiske skader. Det lagres i fettvevet og kan ikke fjernes. Men på grunn av påstått dårlig økonomi har en rekke offentlige bygg sluppet unna den store utskiftningsprosessen. Bare to av i alt seks millioner armaturer er fjernet til nå, og SFT innser at fristen ikke kommer til å bli overholdt.

Dispensasjoner

Ifølge NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene – begynte det i fjor å dryppe PCB fra lysarmaturene i klasserommene ved Sogn videregående skole. Risikoen ved PCB er så høy at vi ikke har råd til å ta sjansen på å utsette dette. Når myndighetene først har slått alarm og krevd at denne giften skal fjernes, kan de ikke samtidig innvilge dispensasjoner. Det er direkte uforsvarlig, sier teknisk fagsjef ved Tekniske Entreprenørers Landsforening, Christopher Bull.

Hvis en kondensator ikke lekker, skal det i teorien ikke være farlig. Men problemet er at vi ikke vet hvor mange som lekker. Dette er ofte gamle armaturer, og det er nettopp det at det er farlig som gjør at myndighetene krever dem fjernet, sier Bull. SFT har til nå gitt 29 dispensasjoner, mest til offentlige etater, men vi venter flere søknader. Vi håper at 80-90 prosent av disse armaturene skal være fjernet innen fristen, sier seksjonssjef Berit Gjerstad i SFT.

Det betyr at minst 400.000 giftige armaturer fortsatt vil være oppe på skoler, sykehus og andre offentlige bygninger ved fristens utgang 1. januar 2005.

SFT opplyser at de forutsetter at armaturer som drypper PCB, blir fjernet umiddelbart.