Fra tradisjonell romoppvarming for komfort eller grunnvarme. Is og snøsmelting av utendørs arealer. Tak og takrenner.Frostsikring av rør eller spesielle løsninger som fotballbaner og til benyttelse innen landbruket. Vi har både produkter og kompetanse innen prosjektering og beregning. Varmekabel veiviseren fra Devi AS.

DE-VI`s varmesystemer består av et bredt spekter av varmekabler og matter, kombinert med tidsriktige, effektive styringer.

Dette gir en fremtidsikker, rimelig og effektiv romoppvarming, i boliger, hytter, kontorer, verksteder , kirker, idrettshaller etc.
DE-VI`s varmesystem kan benyttes i alle romtyper, oppholdsrom eller bad, også kombinert med for eksempel ventilasjonsvarme.
Med DE-VI`s varmesystem kan romteperaturen senkes 1-2 gr.c, da varmen kommer fra gulvet.
Dette gir energiøkonomi selv ved den høyeste varmekomfort.

DE-VI varmesystem er dessuten like velegnet i nye boliger, som ved rehabilitering av eldre boligmasse.
Dessuten er varmekabel-programmet videreutviklet og spesielt tilpasset lavtbyggende gulv-løsninger.
DE-VI har produktene som dekker ditt behov.