Send oss en forespørsel

Noe du kan kople selv

De fleste av oss har lært å skifte både sikringer og lyspærer, men du kan også montere den nye lampen uten å tilkalle eksperthjelp. Driver du og ominnreder hjemme, er det praktisk å kunne fikse noen småting selv.

Mange har vel opplevd at ledningen til den nye lampen ikke når frem til stikkontakten, eller at støpselet til strykejernet har gått fløyten under flyttesjauens strabaser. Du har lov til å bytte både støpsel og ledningsbryter. Du kan også koble støpsler til motorvarmer og elektriske apparater. Til og med tilkobling av støpsel til komfyren kan du foreta selv, men ved stikkontakten går grensen.

Streng grense

Fagfolk blir strenge i stemmen når vi spør hvorfor man ikke kan gjøre mer. For er det egentlig så mye vanskeligere å koble til en ekstra stikkontakt?

Atskillig vanskeligere, får vi ettertrykkelig vite av Terje Hansen i Norges Elektroentreprenørforbund (NELFO). Han henviser til Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFo) sin brosjyre der det vi har lov til å gjøre selv er beskrevet med illustrasjoner. Her går det tydelig frem hvilke ledninger som skal festes hvor, både i «sukkerbiten» i taklampa og i de forskjellige støpslene. Brosjyren kan bestilles hos EnFo, og ligger ute på internett.

Disse arbeidene ses på som så kurante at folk kan slippe å tilkalle elektriker, forklarer Hansen.

Hovedregelen er at du selv kan gjøre alt som kommer etter stikkontakten. Men er du ikke vant til litt mekking av denne typen, er det best å få hjelp av fagfolk. Bommer du, kan det få fatale konsekvenser. Og hva er vel en elektrikerregning mot et nedbrent hus eller et skadet familiemedlem?

Fritt salg av utstyr

Siden 1930-årene har vi hatt regler som fastsetter hvem som kan foreta elektriske installasjoner. Hansen understreker at for å beskytte forbrukeren er lovgivningen streng. Fagorganisasjonene har lenge jobbet for å skjerpe reglene for salg av utstyr. Elektrisk installasjonsutstyr selges nemlig fritt i mange butikker.

Vi ser på dette som et problem fordi folk misforstår, sier Hansen. De tror at når utstyret fås kjøpt, kan de også gjøre arbeidet selv. Men våre forsøk på å få strammet inn praksisen har foreløpig ikke lykkes. Før bar forretningene for elektrisk utstyr mer preg av å være fagutsalg, og selgerne var restriktive med å selge til lekfolk. Nå har altså hensynet til handelsnæringen vunnet frem.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske utstyret og installasjonene i huset er i forskriftsmessig stand og brukes riktig. Men det er ikke dermed sagt at forsikringsselskapet automatisk støter deg ut i kulden hvis huset brenner på grunn av feil med det elektriske anlegget. Odd Rød i Gjensidige Forsikring forteller at det skal utvises stor uaktsomhet før det blir snakk om avkortning i forsikringsutbetalingen. Det må være en klar sammenheng mellom slurv i forhold til elektrisk utstyr og brannutbruddet. Branner politietterforskes, og hvis det er grunn til å tro at du har foretatt klart ulovlige arbeider, blir det snakk om avkortning. Det er særlig i eller ved sikringsskapet slike branner oppstår.