Send oss en forespørsel

Lønnsomme og enkle strømsparetiltak

Her har vi samlet noen tips om hva du kan gjøre for å redusere strømbruken på kort sikt.

 • Slå av lyset og reduser varmen i rom som ikke er i bruk.
 • Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.
 • Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.
 • Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.
 • Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.
 • Skru av standby- knappen på elektriske apparater. Dette trekker ikke mye strøm, men står til gjengjeld på hele tiden.
 • Se etter energimerking ved kjøp av hvitevarer.
 • Bruk microovn ved koking av små porsjoner.
 • Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.
 • Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming. Ved ca 20°C får du et bedre innemiljø enn ved høyere temperaturer.
 • Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvanns-forbruket til dusjing. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65°C.
 • Installer varmepumpe. Her finnes det er rekke typer og bruksområder. De enkleste kan monteres raskt. Husk å benytte en godkjent installatør.