Send oss en forespørsel

Huskjøper tips

Den såkalte avhendingsloven fra 1993 gir selger av fast eiendom et utvidet ansvar for skjulte feil og mangler på boligen. Og erfaringene viser at nettopp dårlige elektriske installasjoner er gjengangere i klagesaker etter boligbytte.

Ta en profesjonell el-entreprenør med på råd når du selger eller kjøper hus, råder John Harry Simonstad, daglig leder i Arendal El-team as. På den måten kan du unngå mange ubehageligheter.

En el-ekspert vil raskt kunne avdekke eventuelle mangler på det elektriske anlegget. Det kan både være snakk om dårlig vedlikehold og at anlegget ikke er riktig dimensjonert i forhold til utnyttelsen.

Sikringsskapet er hjertet

– Jeg sjekker alltid først sikringsskapet, eller tavla, forteller Simonstad. Den er hjertet i ethvert elektrisk anlegg. Den forteller det meste om tilstanden til elinstallasjonene i huset, og der vil en profesjonell el-entreprenør se symptomene hvis noe ikke er helt som det skal.

– Der fremgår det hvor mange kurser anlegget har, størrelsen på inntaket ? og om det er riktig dimensjonert. Dersom det er snakk om et eldre hus, vil vi kunne si om el-anlegget er skikkelig vedlikeholdt og om det tilfredsstiller kravene til strømforbruket som en moderne husholdning stiller, sier Simonstad.

– Du kan også som huskjøper selv ta kontakt med el-verket på stedet, for å få opplysninger om det forefinnes gjenstående rapporter, sier Simonstad, og forklarer: En slik rapport lages når el-verket har vært på kontroll og funnet feil som må rettes opp. Hvis opprettingen ikke er blitt gjort, snakker vi om «gjenstående rapporter».

Varmgang er livsfarlig

En svært vanlig mangel som en slik rapport påpeker er jordfeil, som vi skrev om i forrige utgave av Proffen. Med stadig flere strømkrevende artikler i de tusen hjem, er det heller ikke uvanlig at anlegget er underdimensjonert. Dette kan føre til varmgang i anlegget, noe som kan forårsake brann.

– En indikasjon på feil dimensjonering kan være varmgang i sikringsskapet, forteller Simonstad. Dette kan sjekkes ved at du en dag med høyt strømforbruk kjenner på sikringene om de er «unormalt» varme.

– El-entreprenøren kan på stedet antyde hva det vil koste å oppjustere anlegget, og du kan be om et skriftlig tilbud på jobben, sier Simonstad.

Tidligere var det slik at e-verkene, med noen års intervaller, foretok kontroll av el-anlegget i alle boliger. Dette er i ferd med å forandre seg. I dag er huseier selv ansvarlig for denne kontrollen. EL-PROFFEN tilbyr denne tjenesten til en rimelig penge.

– Dette vil være en vel anvendt investering. Vi vet at mer enn 25 prosent av alle boligbranner skyldes feil på elektriske installasjoner. Dette bør få alle til å innse viktigheten av å sjekke nøye og foreta de nødvendige oppjusteringer, mener John Harry Simonstad i Arendal.