Er du en av dem som arbeider fra hjemmekontor, eller planlegger du kanskje å begynne med det? Husk at god planlegging og bistand fra kvalifiserte el-montører kan bidra til å heve pc-kroken hjemme til en funksjonell arbeidsplass som du trives på.

Stadig flere mennesker velger å gjøre hele eller deler av arbeidet sitt hjemmefra. Moderne kommunikasjonsteknologi innen data og telefoni er med på å gjøre dette til en enkel og effektiv arbeidsform innenfor en rekke yrker. Samtidig er det innført skatteregler som kan gjøre hjemmekontoret til en relativt gunstig affære rent økonomisk.

Likevel er hjemmekontor et noe ullent begrep for folk flest. For mange representerer nok pc-en, som står noe tilfeldig plassert på det tidligere barneværelset eller «arbeidsrommet», selve bildet på det norske hjemmekontoret.

Skal du ta med deg arbeidet hjem for større deler av uka, og virkelig bruke hjemmekontoret som arbeidsplass, er dette neppe en tilfredsstillende løsning i lengden. I utgangspunktet er ikke rom i boliger utstyrt med tilstrekkelig mange eller riktig plasserte og sikre strømuttak eller egen telefonlinje i forhold til behovet knyttet til et hjemmekontor. Dessuten er belysningen sjelden lagt opp med tanke på at et rom skal brukes som kontor. For å bøte på de tekniske manglene, tyr folk gjerne til skjøteledninger, og husets telefonlinje viderekobles gjerne på tilsvarende måte.

Det er lett å «spare seg til fant» ved å anlegge hjemmekontor på denne måten. Med ledningsvaser rundt beina, mangelfull belysning og en telefon som kun er ledig når andre familiemedlemmer ikke bruker den, oppnår du neppe et optimalt arbeidsmiljø. Samtidig gir provisoriske løsninger i form av skjøteledninger dårlig sikkerhet og økt slitasje på kabler og koblinger.

Som på jobben

Hjemmekontoret skal fungere like godt som kontoret på jobben. Dette er kontoret du har tatt med deg hjem, ikke en krok på kjøkkenet med pc. Verken du eller din arbeidsgiver er tjent med at arbeidsforholdene er dårlige når du arbeider hjemme, understreker Frank Heggem, produktsjef hos Elektroskandia AS.

Heggem og Elektroskandia har lenge arbeidet med tekniske løsninger for hjemmekontor, og hans erfaring er at mens folk er godt forsynt med pc-kraft, er det færre som tenker på det tekniske opplegget rundt.

Frank Heggem samarbeider med elektroentreprenørene i EL-PROFFEN, og disse har gjennom flere år opparbeidet seg kompetanse når det gjelder å utarbeide hjemmekontorløsninger som passer for den enkelte. Elektrikerne kan levere og installere alt utenom pc og kontormøbler, altså installasjon av strøm- og telefonlinjer samt belysning for kontoret.

Selv om behovet for kontorløsninger varierer, er det en del installasjoner som alltid bør ligge i bunnen for at arbeidsplassen hjemme skal fungere godt.

Hjemmekontoret trenger skikkelig organisering av alle kontakter, både for strøm og telefon, sier Heggem. Å legge alle kontakter i en kanal langs veggen, en løsning som de fleste kjenner fra kontoret på jobben, gir god orden, sikkerhet og tilgjengelighet til kontaktene. Dessuten må arbeidsplassen hjemme ha en belysning som er spesielt tilpasset behovet til den som sitter og jobber.

Smart med digitalt

Å bytte ut den analoge telefonlinjen med en digital ISDN-linje, er også et tiltak som gir hjemmekontoret en bedre funksjon, og dette kan elektrikeren installere for deg. Med den gamle analoge telefonforbindelsen har du kun én linje ut, og den som arbeider på hjemmekontoret må da dele denne linjen med de andre familiemedlemmene. Hvis du installerer ISDN-linje, kan du ha to linjer ut samtidig, og du kan også opprette opp til ti telefonnumre inn på linjen. Dermed kan hjemmekontoret ha flere telefonnumre, ikke bare til telefonen du skal bruke, men også til pc-ens tilkobling til internett og faxmaskinen.

At du slipper krasj med telefonbehovet til andre i familien er bare en av fordelene med digital linje. En annen er at hastigheten på overføring av data på internett går raskere enn når du bruker modem.

Med eget telefonnummer for kontoret hjemme er det også lettere å skille mellom arbeid og fritid når du jobber hjemme. For det første slipper familien å svare på telefoner som er relatert til arbeidet ditt. Når arbeidstiden er slutt, kan du selv skjerme deg fra telefoner knyttet til jobben ved å koble på telefonsvarer på nummeret til kontoret.

Hvis arbeidsgiver skal betale for telefonen på hjemmekontoret, er også dette enklere når du har eget nummer med spesifisert regning for kontoret.

Unngå databrudd

At pc-en henger seg opp eller krasjer inntreffer ganske ofte for en del databrukere. Erfaring viser at mange av disse databruddene kan føres tilbake til «støy» på strømnettet. Årsakene til støy på strømnettet kan være at du befinner deg i nærheten av en transformatorkiosk, lynnedslag (også langt borte) og elektromagnetiske felter som dannes av store elektriske innretninger.

Også her kan elektrikeren hjelpe deg. Hvis du ønsker å gardere deg mot at pc-en forstyrres av støy og strømbrudd, kan du få installert en såkalt UPS. Dette er en innretning som sørger for at strømtilførselen er jevn hele tiden.

Det kan også være verdt å vurdere å få installert et overspenningsvern i tilknytning til strømuttaket for pc-en.