Send oss en forespørsel

Elektriske apparater

Kombinasjon av stadig lavere priser på produktene og økende levestandard har ført til salg av flere produkter. Selv om den tekniske utviklingen har ført til lavere energibruk pr. produkt, har hyppigere bruk gitt en økning i energibruk.
Det er tatt flere initiativ for å redusere energibruken fra elektriske apparater. Det mest omfattende initiativ er energimerking av enkelte produkter som selges i EU- og EØS området. De apparatene som i dag er omfattet av energimerkeordningen er oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kombinasjonsmaskiner vask/tørk, kjøleskap, frysere og kombinasjoner av disse. Det er også bestemt at varmtvannsberedere og beholdere, klimaanlegg og stekeovner skal energimerkes, men dette er ennå ikke innført.

Produktene skal være merket med en etikett som viser energi- og ressursbruk for å kunne selges lovlig i EU- og EØS området. I tillegg skal opplysninger om energiforbruk også fremgå av det brosjyremateriell kjøperen mottar. Apparatene merkes med klasser fra A til G, der A-merkede produkter er mest energieffektive.

Oppvaskmaskiner

Nye oppvaskmaskiner skal energimerkes og det skal fremgå av merkingen hvordan energiforbruket er i forhold til andre apparater i samme kategori; energiforbruket per oppvask, vask- og tørkeevne og vannforbruk. De mest effektive A-merkede oppvaskmaskiner på markedet bruker under 1 kWh per vask.

Det er også viktig å fylle oppvaskmaskinen før den settes i gang for lavest mulig energibruk.

Vaskemaskiner

Nye vaskemaskiner skal energimerkes og det skal fremgå av merkingen hvordan energiforbruket er i forhold til andre apparater i samme kategori; energibruk pr. vask, vaskeevne, sentrifugeringsevne, omdreiningstall ved sentrifugering, vaskemengde i kg og vannforbruk. Det kan være opp til 70% forskjell i energibruk mellom ulike typer vaskemaskiner. Det er viktig at en vaskemaskin sentrifugerer bra, da det er restfuktighet som avgjør hvor mye energi som kreves for å tørke tøyet i en tørketrommel eller tørkeskap.

Kombinasjonsmaskin vask/tørk
Nye kombinasjonsmaskiner for vask og tørk skal energimerkes og det skal fremgå av merkingen hvordan energiforbruket er i forhold til andre apparater i samme kategori; energibruk per vask og tørk, energibruk per vask og sentrifugering, vaskeevne, omdreiningstall ved sentrifugering, vaskemengde i kg og vannforbruk.

Tørketrommel

Nye tørketromler skal energimerkes og det skal fremgå av merkingen hvordan energiforbruket er i forhold til andre apparater i samme kategori, energibruk per tørking, kapasitet i kg og apparattypen (avtrekk eller kondensering). De fleste tørketromler er meget energikrevende apparater.

En tørketrommel bruker omkring tre ganger så mye energi som en vaskemaskin per vask. Det finnes forskjellige tørketromler på markedet, men variasjonen i energiforbruk er ikke så stor som for andre elektriske apparater. Det finnes kun noen få modeller som er i energiklasse A.

Det finnes også tørketromler som går på gass. For de som er tilkoblet et distribusjonssystem for gass vil det ofte lønne seg å velge denne løsningen.

Kjøleskap, frysere og kombiskap

Nye kjøleskap, frysere og kombinasjoner av disse skal energimerkes og det skal fremgå av merkingen hvordan energiforbruket er i forhold til andre apparater i samme kategori, årlig energiforbruk og nettovolum både for kjøle- og fryserom.

Et nytt A-merket kjøleskap bruker omtrent halvparten av energien til et gjennomsnitts kjøleskap i markedet. Det selges også særskilte kjøleskap som bruker 30 % mindre energi enn et kjøleskap i energiklasse A.

Andre elektriske apparater

Det er et økende antall TV, video og PC i hjemmet. Det er vanlig i Norge med flere TV-er per bolig, og over halvparten av husstandene har en eller flere PC-er. Det som er spesielt med disse apparatene er at halvparten av energibruken skjer når apparatene ikke er i bruk, såkalt standby-effekt. Selv om energibruken til standby for hvert enkelt apparat ikke er så stort, er totalt forbruk betydelig fordi det finnes et stort antall apparater med standby-effekt.

Gjennom de siste årene har det kommet stadig flere elektriske apparater i norske boliger. Det kan være parabolantenner, elektriske tannbørster, telefonsvarere, klokkeradioer og mobiltelefonladere, brødristere, vaffeljern og kaffetraktere. Mange av småapparatene har som TV og video standby-funksjoner som bruker mye elektrisitet. Enkelte batteriladere slutter ikke å lade selv om batteriet er oppladet.