Send oss en forespørsel

Hvem bruker mest energi i verden?

Det er de rike landene som konsumerer det meste av den energien som skapes i verden.

Det skapes ofte et inntrykk av at befolkningsveksten er et problem bare i og for den tredje verden. Sannheten er en annen, når en ser på bruken av verdens ressurser. Bruken av energi i USA og Skandinavia er er vesentlig større sammenliknet med India og Afrika. 1 amerikaner bruker like mye energi som 2 nordmenn, 3 grekere, 30 indiere eller 300 tanzaniere.