Send oss en forespørsel

El-sikkerhet og brannvern

Rundt 35 – 40 prosent av alle branner skyldes feil bruk, mangelfullt vedlikehold, likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet, i forbindelse med elektriske apparater og elektriske anlegg.

Dette er en av de største brannårsakene i Norge i dag. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr har ikke evig liv og må derfor kontrolleres ved jevne mellomrom.

Mange branner skyldes teknisk feil eller svikt i det elektriske anlegget. Du bør derfor alltid reagere når du oppdager noe unormalt som for eksempel varme kontakter, støpsler som er gått i stykker, varme sikringer, ledninger med skade, overdreven bruk av skjøteledninger osv. Ta kontakt med autorisert elektriker ved reparasjon, vedlikehold eller annet arbeid på det faste elektriske anlegget. I tillegg kan feil på det elektriske anlegget avsløres ved termografering. Husk at det er forbudt å være ” hobbyelektriker”.

Feil bruk av elektrisk utstyr er også en hyppig årsak til mange branner. I tillegg er faktorer som mangelfullt vedlikehold, uvitenhet, glemsomhet og likegyldighet ved bruk av slikt utstyr, en medvirkende årsak. Gjør derfor nedenforstående punkter til dine, for å oppnå trygghet i ditt hjem og nærområde.

  • Sjekk at komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketommel og TV er skrudd av når du forlater huset eller legger deg? Vær alltid tilstede når dette brukes.
  • Rens alltid lofilteret i tørketrommelen etter bruk?
  • Trekk alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater (kaffetrakter, vannkoker og lignende) etter bruk?
  • Bruk helst fastmonterte elektriske ovner, plassert i trygg avstand fra gardiner, møbler og lignende. Vær klar over faren ved å tildekke varmeovner?
  • Bruk aldri sterkere pære enn det lampen er merket med?
  • Ha nok stikkontakter så du unngår bruk av skjøteledninger og dobbel-kontakter?
  • Har du skrusikringer? Trekk dem i så tilfelle godt til minst en gang i året?
  • Ha bare fastmonterte ovner og lamper på barnerommet?
  • Følg alltid bruksanvisningen for elektriske apparater?

I tillegg er det viktig at dette er i orden: Røykvarslere som fungerer, tilfredsstillende slokkeutstyr, gode rømningsmuligheter, fornuftig bruk av elektrisk utstyr og jevnlig kontroll av kontakter og fastmonterte ledninger.