Send oss en forespørsel

Bredbånd til alle

I dag vedtar Stortinget økt satsing på bredbånd. Flertallet på Stortinget ble sikret etter en avtale mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene. Denne avtalen gir alle husstander i Norge rett til å få bredbånd i 2007.

– Det betyr at du i 2007 skal kunne ringe Næringsdepartementet og kreve å få levert bredbånd uansett hvor du bor i Norge, sier stortingsrepresentant Aud Gaundal til Dagbladet.no.

bredbaand til alleI avtalen heter det også at det skal settes av en egen pott på statsbudsjettet for neste år som skal brukes til å bygge bredbånd i områder hvor det i dag ikke er kommersielt forsvarlig.

– Det viktigste for oss var at vi fikk et årstall når alle skal ha bredbånd, repliserte Aps hovedtaler Aud Gaundal ifølge NTB.

Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet mener at satsingen er altfor lite ambisiøs og hadde en rekke forslag som ble nedstemt. Blant annet for et eget bredbåndfond.

Med stemmene fra regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt at regjeringen må legge til rette for å øke takten i bredbåndsutbyggingen slik at målet om bredbånd til alle husstander, bedrifter og offentlige institusjoner kan nås i løpet av 2007.

Mindretallet viste til at regjeringen anslår at 59 kommuner vil være uten markedsbasert bredbåndstilbud ved utgangen av 2005.

For å hindre at det utvikler seg digitale A- og B-kommuner foreslo SV, Sp og Frp at det skulle etableres et bredbåndfond på tre milliarder kroner i statsbudsjettet for 2005 og 2006.

– Det er regjeringspartiene som har grunn til å være mest fornøyd med avtalen. Den er uforpliktende og legger bare opp til nye utsettelser, sa Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB.