GÅSELIA 12, 4847 ARENDAL

+47 37 00 26 00

Brannvarsling- og nødlysanlegg

Innenfor sikkerhet så snakker vi om brannvarsling- og nødlysanlegg, samt andre sikkerhetfunksjoner som kan tilknyttes byggets sentrale driftskontroll anlegg.

Det finnes ulik type systemer, men de har som funksjon å forebygge og varsle om farlige situasjoner. Systemene leveres både til industri, næring og sameier. Det viktigste er å finne den løsningen som er best tilpasset bygget og kravene fra myndighetene. 

Vi har lang erfaring med installasjon hos bedrifter, sameier, industri, skoler ol. Dette har gitt oss en bred og styrket kompetanse innenfor fagfeltet. Med oss som leverandør får du et oppdatert system som følger myndighetenes krav, og som ivaretar både bygg og personell. 

Hva kan vi bistå dere med?

Prosjekt

 • Utskiftning og installasjon av brannvarsling- og nødlysanlegg

Service

 • Service og vedlikehold av eksisterende brannvarsling- og nødlysanlegg
 • Utvidelse og oppgradering av eksisterende installasjoner

Årskontroll

 • Periodisk ettersyn og kontroll av brannvarsling- og nødlysanlegg

Hvilke løsninger leverer vi?

Vi leverer systemer fra våre hovedleverandører, Schneider, Autronica og Elotec.

Dette er de ledende leverandørene på det nordiske markedet innenfor brannvarsling, talevarsling og nødlys. Vi tilbyr følgende løsninger innenfor brannvarslingsanlegg

 • Adresserbare systemer
 • konvensjonelle systemer
 • konvensjonelle alarmorganer
 • Nettverk og kommunikasjon
 • Slokkesystemer

Nødlysanlegg

Lovverk og forskrifter setter strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering. Hos oss finner du produktene som tilfredsstiller forskriftene og dine krav til driftssikre løsninger.

 • Desentralisert
 • Sentralisert – adresserbart
 • Sentralisert – ikke adresserbart
 • Sentralisert – adresserbart CBS EURO